Nöbetçi Eczane:
Parçalı Bulutlu
Yüksek : 21 °C Düşük: 18 °

Yazı İşleri Müdürlüğü

Müdür
BARIŞ CAN

Yazı İşleri Müdürlüğü; belediye meclisinin düzenli çalışabilmesi için gerekli desteği vermek ve meclis işlemleriyle birlikte belediye meclis üyelerinin özlük islerini yürütmek, gelen ve giden evrakları kontrollü bir şekilde teslim almak ve ilgili birimlere göndermek, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, belediye encümeninin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolüyle, encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmek, belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için onların müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmak, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir.​