Nöbetçi Eczane:
Parçalı Bulutlu
Yüksek : 21 °C Düşük: 18 °

İHALE DUYURUSUDUR

İLAN GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Geyve Belediye Başkanlığına ait tapuda Sakarya ili Geyve ilçesi Epçeler Mahallesi Kızılyerler Mevkii 1637 sayılı parselde kayıtlı 385,98 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ihale ile satılacaktır.

 

2- Epçeler Mahallesi Kızılyerler Mevkii 1637 parselde kayıtlı 385,98 m2 arsa vasıflı gayrimenkulün muammen satış bedeli 120.000,00 TL ihale geçici teminatı 3.600,00 TL olup İhale 18 Ocak 2018 Perşembe günü saat 14.00’da,

 

Geyve Belediye Başkanlığı Meclis Toplandı Salonunda toplanacak belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

 

3- İhale Konusu taşınmazların muammen satış bedeline KDV dahil olmayıp ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca alınacaktır.

 

4- İhaleye girmek isteyen istekliler 

    a. İhale ile ilgili yatırmış oldukları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını,

    b. Ortak girişim veya şirket ise yetkili olduklarını gösterir yetki belgesi, imza sirküsü, vekaletname vb.lerini, 

    c. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise usulüne uygun düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnamelerini, 

                d. İhaleye her ne şekilde olursa olsun iştirak edecek şahısların nüfus cüzdan sureti ve yerleşim belgelerini ihale saatine kadar Geyve Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Bu süreden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelebilecek gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

 

5- Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Geyve Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

 

6- İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları, 

 

İlan olunur.

 

GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sosyal Medya Paylaşım