-
GEYVE

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin; Geyve İlçesi Orhaniye Mahallesi 1383 ada, 25 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği kararı